Meteen naar de inhoud

Meer over de projectgroep

Samenwerken

Werkwijze

Met de deelnemende fondsen hebben we vanaf januari tot en met eind september verschillende uitvoeringen getest van de twee beoogde oplossingen. ‘Mijn eenmalige gift’ de nieuwe oplossing voor de mensen die de acceptgiro nu daadwerkelijk invullen en aan de bank sturen. En een betaalinformatiekaart die bedoeld is voor de mensen die de acceptgiro nu gebruiken als signaal om hun gift digitaal over te maken. Van beide oplossingen worden resultaten vergeleken ten opzichte van de huidige situatie met acceptgiro maar wordt ook getest in kleur om te bepalen of de gele signaalkleur van de acceptgiro behouden moet blijven of dat dit ook een andere kleur kan worden. Daarnaast wordt het effect gemeten van het plaatsen van een NAW-vlak op de betaalinformatiekaart. Tot slot geeft deze ronde ook inzicht in het effect dat we digitaal betalende donateurs en traditioneel betalende donateurs beide met een eigen oplossing bedienen. Dit zou in de toekomst wel eens een positief effect kunnen hebben omdat we donateurs straks beter op maat bedienen dan met de acceptgiro.

De testronden zijn momenteel afgerond en de laatste resultaten worden 3 oktober door Data Inside verwerkt in een dashboard. Dit dashboard zal daarna door de kerngroep gebruikt worden ter ondersteuning om keuzes te onderbouwen met cijfers vanuit diverse campagnes. Naast deze cijfers is feedback verwerkt vanuit marktonderzoek, de betaalvereniging, de oogvereniging, Unisys (de huidige verwerker van de acceptgiro) en de verschillende leden van de projectgroep. De concept oplossingen worden 18 oktober voorgelegd aan de leden van de projectgroep waarna snel een akkoord zal volgen.

Nadat ‘Mijn eenmalige gift´ en de betaalinformatiekaart definitief zijn zal Mailtraffic deze oplossingen verwerken in een manual voor Goede Doelen, grafische leveranciers en andere betrokkenen.

Vanaf dat moment zal de focus van de projectgroep liggen op centrale verwerking van ‘Mijn eenmalige gift’, het in gang zetten van gezamenlijke communicatie en een publiekscampagne rondom beide oplossingen.

Online bijeenkomsten gehele projectgroep; Reserveer deze data alvast in je agenda

  • Maandag 19 december van 15.00 uur tot 17.00 uur (onder voorbehoud)

Commitment bij deelname

Als je deelneemt, verwachten we van je:

Deelnemen

Door lid te worden van de projectgroep draag je bij aan een uniek branche-initiatief dat gezamenlijk zoekt naar het beste alternatief voor de acceptgiro. Voor veel goede doelen is dit een onmisbare inkomstenstroom. Je krijgt volledig inzicht in alle analyses, marktonderzoeken en andere kennis die we binnen de projectgroep op hebben gedaan en opdoen.

De beste oplossing is de gezamenlijke oplossing
Hoe meer organisaties aansluiten en deze door de branche gekozen oplossingen gebruiken en hierover communiceren met de achterban, hoe sneller Gevend Nederland deze centrale oplossing van de Goede Doelen zullen herkennen en vertrouwen. Immers als de donateur na de verdwijning van de acceptgiro te maken krijgt met tal van zelf bedachte oplossingen (hoe goed deze wellicht ook zijn), dan zal geen van de alternatieven op een gelijkwaardig vertrouwen mogen rekenen als de acceptgiro.

Kortom: voorkom dat je niet meer zelf tijd en kosten besteed aan een ‘eigen’ oplossing maar doe mee en verenig je met de andere goede doelen aan deze centraal ontwikkelde branche oplossing.