Meteen naar de inhoud

Meer over de projectgroep

Werkwijze

Ontwikkeling alternatief
Met de deelnemende fondsen hebben we van januari tot en met eind september verschillende uitvoeringen getest. De nieuwe oplossing heet ‘Mijn eenmalige gift’ en bestaat uit twee uitvoeringen:

 • Een fysieke bon om in te vullen en op te sturen voor mensen die de acceptgiro met de pen invulden en aan de bank opstuurden.
 • Een betaalinformatiekaart voor mensen die de acceptgiro alleen nog gebruikten als signaal om hun gift digitaal over te maken.

Van beide uitvoeringen zijn diverse uitvoeringen getest en vergeleken ten opzichte van de huidige situatie met acceptgiro. Ook is in de testen gekeken naar het verschil in resultaten. Zowel digitaal als traditioneel betalende donateurs kregen een one-size-fits-all oplossing of een oplossing op maat. De oplossing op maat werd door de donateur beloond met een betere respons. In de toekomst kan dat een positief effect hebben. Straks bedienen we donateurs immers beter op maat dan met de acceptgiro.

De testronden zijn afgerond en de laatste resultaten zijn 3 oktober 2022 door Data Inside verwerkt in een dashboard. Dit dashboard is door de kerngroep gebruikt om keuzes te onderbouwen met cijfers uit diverse campagnes. Naast deze cijfers zijn gegevens uit marktonderzoek verwerkt, maar ook feedback van de Betaalvereniging, de Oogvereniging, Unisys (de huidige verwerker van de acceptgiro) en de leden van de projectgroep. De conceptoplossingen zijn in oktober voorgelegd aan de leden van de projectgroep, waarna ‘Mijn eenmalige gift’ als definitieve versie is uitgewerkt.

Verwerking
Er is door de projectgroep ook gekeken naar een oplossing om de fysieke uitvoering van ‘Mijn eenmalige gift’ landelijk te verwerken. Inmiddels is Unisys als partner overgedragen aan Goede Doelen Nederland en is door Goede Doelen Nederland een contract uitgewerkt waarop goede doelen kunnen inschrijven. Meer informatie: Jojanneke Brinkman.

Publiekscampagne
Nu de oplossingen en verwerking van de giften zijn geregeld, wordt de communicatie naar de donateur thuis van belang. De mate waarin goede doelen gezamenlijk de schouders eronder zetten, bepaalt het succes van Mijn eenmalige gift.

Deze taak is door de projectgroep overgedragen aan Goede Doelen Nederland. Meer informatie over de publiciteit en de toolkit die Goede Doelen Nederland aan deelnemers beschikbaar stelt is hier te vinden.
Commitment bij deelname

Als je deelneemt, verwachten we van je:

 • 1) Dat je de intentie hebt de definitieve oplossingen vanuit deze projectgroep te gebruiken en te promoten waar mogelijk.
 • 2) Dat je deelneemt in de gezamenlijke kosten tot een maximum van € 250 per organisatie:
  • Mailtraffic en Data Inside nemen kosten voor hun rekening voor de coördinatie, responsanalyse van de testen en een overall analyse van de donateur die de acceptgiro nog fysiek invult.
  • Het budget van € 250 per lid is besteed als volgt:
   • Marktonderzoek van Quo Communications: € 3.250,-
   • Manual ‘Mijn eenmalige gift´: € 1.500
   • Publiciteitscampagne via Bindinc voor het restantbudget (ca. € 15.000)

Deelnemen

De beste oplossing is de gezamenlijke oplossing
Door lid te worden van de projectgroep draag je bij aan een uniek branche-initiatief. Hoe meer organisaties aansluiten, de door de branche gekozen oplossingen gebruiken én hierover communiceren met de achterban, hoe sneller gevend Nederland de centrale oplossing van de goede doelen herkent en vertrouwt. Immers, als de donateur na de verdwijning van de acceptgiro te maken krijgt met tal van zelf bedachte oplossingen (hoe goed deze wellicht ook zijn), dan zal geen van de alternatieven op een gelijkwaardig vertrouwen mogen rekenen als de acceptgiro.Kortom: besteed zelf geen tijd en kosten aan een ‘eigen’ oplossing, maar doe mee en verenig je met de andere goede doelen in deze centraal ontwikkelde brancheoplossing.